Gratis verzending in Nederland
van € 100,-
Klantenservice
Tel 074-8511901
Registreer
Nieuwe klant
Zoeken
O
Bel Progenion
Tel.074 - 8511 901

Luchtvervuiling

Een goede luchtkwaliteit is van groot belang voor mens en ecosystemen. De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen jaren sterk verbeterd onder invloed van het gevoerde beleid. Toch laat de luchtkwaliteit op behoorlijk wat locaties nog te wensen over. De luchtkwaliteit in Nederland wordt in veel gevallen bepaald door de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in Nederland én in het buitenland. Sommige stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook fijn stof, zware metalen en organische stoffen. Stoffen die op dit moment in Nederland vooral in de aandacht staan zijn fijnstof en stikstofdioxide. De concentraties van die laatste stof blijken bij recente metingen vooral in de grote steden en nabij drukke verkeerswegen boven de maat.
(Milieudefensie, 2009)

Zorg voor schone frisse lucht
"Vliegtuigen, auto's, boten, fabrieken en huizen allemaal verbranden ze brandstoffen om energie te verkrijgen.
Wanneer ze branstof omzetten in energie komen er vervuilde fijnstofdeeltjes in de lucht. Met de luchtreinigers
van Progenion filtert u deze fijnstof uit de lucht. U creërt een gezond woon of werkklimaat."


Om wat voor stoffen gaat het hierbij?

De luchtvervuiling wordt veroorzaakt door een scala aan stoffen afkomstig van een scala aan bronnen. Zware metalen (zoals lood) afkomstig van verkeer, industrie en verbranding van fossiele brandstoffen, zijn zeer schadelijk voor de gezondheid. Datzelfde geldt voor verzuring door stoffen als stikstofoxiden, zwaveldioxide en ammonium. Andere schadelijke stoffen zijn dioxines en pcb’s, fijn stof, ozon en koolstofmonoxide. Zij vormen belangrijke componenten van smog (een combinatie van de Engelse woorden smoke en fog) die bij bepaalde weersomstandigheden soms sterk toeneemt. De laatste jaren zijn steeds meer gebouwen voorzien van klimaatbeheersingssystemen. Door gebrek aan onderhoud zijn deze echter vaak sterk vervuild, wat leidt tot het zogenaamde sick-building syndroom.

Schadelijke gezondheidseffecten van luchtvervuiling

Hoge concentraties van de genoemde stoffen zijn ongezond, in het bijzonder voor gevoelige groepen als kinderen, bejaarden en mensen met luchtweg- en allergische aandoeningen. Mogelijke klachten zijn kortademigheid, irritatie, benauwdheid, allergie, astma en duizeligheid. Vooral langs drukke wegen en in de grotere steden in Nederland worden de normen nog overschreden en ademen mensen dus dagelijks vervuilde lucht in.

Het effect van luchtreinigers met ionisator

Helaas kunt u de atmosfeer buiten of in gebouwen niet beïnvloeden, maar wel kunt u de lucht in uw eigen woning, kantoor of werkplek wel positief veranderen. Dit kan met luchtreinigers die gebruikmaken van moderne technologieën als ionisatie en UV-filters. Met deze luchtreinigers kunt u vervuilende stoffen in de lucht effectief bestrijden en neutraliseren. Zij vangen de kleinste deeltjes af, zoals de hier genoemde vervuilende stoffen, maar ook pollen die hooikoorts veroorzaken, ziekteverwekkers als bacteriën en virussen en zelfs vervelende geurtjes van huisdieren en tabaksrook. Progenion luchtreinigers biedt een compleet assortiment luchtreinigers, zodat er een apparaat is voor iedere situatie. Wilt u frisse en gezonde lucht? Dan is de keuze dus aan u!

Luchtvervuiling Nederland
Meer informatie over luchtvervuiling
Progenion Nederland
Ambachstraat 2
7622 AP Borne
Tel: 074 - 851 19 01
E-mail. info@progenion.nl
https://www.progenion.nl
Waar verkrijgbaar?
Chat met de klantenservice
Progenion is online offline
Welkom bij de klantenservice.