Gratis verzending in Nederland
van € 100,-
Klantenservice
Tel 074-8511901
Registreer
Nieuwe klant
Zoeken
O
Bel Progenion
Tel.074 - 8511 901

1. Welke informatie verzameld Progenionen ?
Progenion verzamelt informormatie met betrekking tot de aankopen die de klant doet via de website.

- voor
- en achternaam
- particulier of bedrijf
- land en plaats
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres

2. Automatisch Gegenereerde Informatie
Progenion verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag van de klant tijdens het gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres (nummer van de computer dat het mogelijk maakt de computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat de klant gebruikt en “cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Progenion ze?
Progenion maakt gebruik van cookies die door de browser van de klant worden opgeslagen op de computer van de klant. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van de pc van de klant alsmede door de klant eerder aangeschafte producten) om een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. De klant kan zijn browser zo instellen dat tijdens het gebruik van de website geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat de klant geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat hij geen toegang heeft tot (onderdelen van) de website.

4. Voor welke doeleinden zal Progenion informatie over u gebruiken?
Progenion zal de informatie van de klant voor de volgende doeleinden gebruiken:

- het verlenen en factureren van onze diensten
- afhandeling van de bestelling van de de klant en informeren over het verloop daarvan
- het toezenden van de nieuwsbrief indien de klant zich hiervoor heeft aangemeld (indien de klant geen prijs stelt op deze informatie kan hij/zij dit kenbaar maken via info@progenion.nl)

- om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen
- verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen
- Progenion zal de persoonlijke gegevens van de klant niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter
- beschikking stellen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling van de klant, voor bijvoorbeeld de levering van het bestelde product.
- Progenion gebruikt de automatisch gegenereerde informatie voor het opstellen van geanonimiseerd gebruikersstatistieken alsmede voor beveiliging van de website.

5. Op welke wijze beschermt
Progenion en uw persoonlijke informatie? Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Progenion verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

6. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Progenion, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij. In dat geval kunnen ook de (persoons)gegevens van klanten worden overgedragen.

7. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Indien de klant wil weten welke gegevens Progenion over hem heeft vastgelegd of als hij gegevens wil wijzigen kunnen worden veranderd, dan kan hij contact opnemen met de klantenservice van Progenion via info@progenion.be

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Progenion?

De website kan hyperlinks bevatten waarmee de website wordt verlaten en waarmee de klant op websites van derde partijen terecht komt. Progenion heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. De privacy policy van Progenion heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen. Progenion accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites van derden.

9. Mogen minderjarigen gebruik maken van Progenion.nl?
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de website en producten bestellen.
Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Indien de klant nog geen zestien (16) jaar oud is, moet hij toestemming hebben van zijn ouders of voogd voordat hij een bestelling plaatst. Door van de website gebruik te maken en/of producten te bestellen, staat de klant er voor in dat hij zestien (16) jaar of ouder is dan wel dat hij toestemming van zijn ouders/voogd heeft.

10. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?
Deze privacy policy kan worden gewijzigd. Indien dit gebeurt zal dit duidelijk worden bekendgemaakt op de website.

11. Vragen?
Indien de klant nog vragen heeft over deze privacy policy, kan hij een e-mail sturen aan info@progenion.be
Progenion Nederland
Ambachstraat 2
7622 AP Borne
Tel: 074 - 851 19 01
E-mail. info@progenion.nl
https://www.progenion.nl
Waar verkrijgbaar?
Chat met de klantenservice
Progenion is online offline
Welkom bij de klantenservice.