Gratis verzending in Nederland
van € 100,-
Klantenservice
Tel 074-8511901
Registreer
Nieuwe klant
Zoeken
O
Bel Progenion
Tel.074 - 8511 901
Klachten en symptomen
De belangrijkste verschijnselen of klinische effecten bij hooikoorts zijn: Jeukende of kriebelende neus en neus- keelholte, niesbuien, verstopte neus, loopneus, kriebelhoest, branderige slijmvliezen, tranende ogen en soms lichte benauwdheid of zelfs astma. De allergie kan ook verschijnselen veroorzaken zoals hoofdpijn, vermoeidheid en ontstekingen van de bijholtes of keelontsteking. Naast deze klachten kunnen bij een pollenallergie nog andere symptomen voorkomen. De gewone klachten blijven beperkt tot de slijmvliezen van de mond, maar vooral die van de neus en de ogen. Dit heeft te maken met het feit dat pollenkorrels te groot en te zwaar zijn om diep in de ademhalingswegen door te dringen. Pollenkorrels kunnen bij snelle weerswisselingen in de lucht, in kleine deeltjes uit elkaar vallen, die wel diep in de luchtwegen kunnen binnendringen en zo soms een astmatische aanval veroorzaken. Verscheidene allergieën vergroten de kans op het verkrijgen van astma aanzienlijk. Klachten en symptomen van hooikoorts mogen in geen enkel geval verwaarloosd of onderschat worden, men weet immers nooit waar de klachten toe kunnen leiden.

Luchtzuiveringsinstallaties

Er is geen geneesmiddel op de farmaceutische markt waarmee hooikoorts genezen kan worden. Wel kunnen de klachten bestreden worden door middel van luchtzuiveringsinstallaties met ionisatie. De luchtreinigers van Progenion zorgen ervoor dat stuifmeelpollen van grassen, planten en bomen op een geruisloze manier uit de lucht worden gehaald. Deze luchtreinigers met ionisator en UV- filter zijn uitermate effectief om de verschijnselen van hooikoorts te bestrijden. Waar een stofzuiger of luchtfilter de allerkleinste stofdeeltjes nog doorlaat, vangen onze apparaten alle deeltjes op, hoe klein ze ook mogen zijn. Het ionisatieproces berust op geclusterde negatieve en positieve ionen, die op natuurlijke wijze onzuivere delen, fijnstof en micro- organismen opheffen. Door deze eigenschappen zijn de luchtreinigers van Progenion een uitstekend hulpmiddel voor mensen met een allergie als hooikoorts.

Hooikoorts in Nederland

Allergische aandoeningen als hooikoorts vormen hedendaags een steeds groter probleem voor personen die hier gevoelig voor zijn. Bijna tien procent van de Nederlandse bevolking is allergisch voor de zogenoemde pollen, ook wel bekend als stuifmeel. De hinder die men kan ondervinden van hooikoorts kan zeer uiteenlopen. De ene persoon heeft enkel een loopneus, de ander heeft neusklachten, oogklachten, huidklachten en mond-, keel- en longklachten. Deze verschijnselen kunnen een grote belemmering vormen voor het functioneren van de patiënt.

Definitie van hooikoorts
Hooikoorts of pollinose (wetenschappelijke benaming) is een al zeer lang bekende aandoening, maar is pas na de industriële revolutie als zodanig op grote schaal herkend. De oorzaak van de klachten was onbekend, maar door het vooral optreden in het hooiseizoen kreeg het de naam hooikoorts. De wetenschappelijke definitie voor hooikoorts luidt tegenwoordig als volgt: 'Een specifieke reactie van het menselijk lichaam op lichaamsvreemde moleculen die in de normale omgeving voor kunnen komen. Hooikoorts is een jaarlijks terugkerende, seizoensgebonden aandoening die berust op een allergie voor pollenkorrels van windbestuivende planten'.

Pollen die hooikoorts veroorzaken
Alle soorten pollen kunnen allergische reacties veroorzaken. Toch krijgt men van sommige soorten pollen veel eerder last dan van andere. Hooikoorts veroorzakende pollen bevatten eiwitten waar het lichaam bijzonder sterkt op reageert. Deze eiwitten kunnen in de pollenkorrels zitten, maar soms ook aan de buitenkant.

De planten die veel pollen maken
Bomen en struiken
Naaktzadigen
Gewone zilverspar
Libanonceder
Californische cipres
Jeneverbes
Fijnspar
Grove den
Taxus
Westerse levensboom
Bedektzadigen
Zwarte els
Ruwe berk
Zachte berk
Haagbeuk
Tamme kastanje
Hazelaar
Beuk
Es
Wilde liguster
Ratelpopulier
Zomereik
Amerikaanse eik
Schietwilg
Gewone vlier
Hollandse linde
Gladde iep
Kruiden:
Bijvoet
Melganzenvoet
Smalle weegbree
Grote weegbree
Veldzuring
Schapenzuring
Krulzuring
Ridderzuring
Paardenbloem
Grote brandnetel
Kleine brandnetel
Grassen
Kropaar
Kweek
Liesgras
Timoteegras
Riet
Rogge
Maïs

Lang niet alle soorten veroorzaken in even sterkte mate of op dezelfde schaal allergische klachten. De grootste veroorzakers van hooikoorts zijn: Berken, bijvoet en alle grassen. Minder belangrijk zijn: De elzen, de hazelaar en de verschillende soorten weegbree.

Sociale en economische gevolgen

Hooikoorts kan grote sociale en economische gevolgen teweeg brengen, zowel voor de desbetreffende patiënt als de samenleving. In met name landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is hier onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat ongeveer 90 procent van de hooikoortspatiënten de klachten als zeer ernstig ervaart. Ongeveer 80 procent geeft aan dat de klachten de prestaties op het werk negatief beïnvloeden. Bijna 30 procent van de hooikoortspatiënten heeft daarbij ook nog oog- en keelklachten. Meer dan 15 procent van de patiënten ondervindt ook last bij de ademhaling. Bij bijna driekwart van de mensen met hooikoorts leidt het tot een afname in levenskwaliteit, slaapstoornissen en leer- en concentratieproblemen. Bij de kosten van hooikoorts kun je denken aan medische zorg, verlies van arbeidsdagen en verlies van arbeidsproductiviteit. Omdat bijna 10 procent van de Nederlandse bevolking aan hooikoorts lijdt en hooikoorts jaren tot een leven lang kan duren, lopen de kosten van de medische zorg flink op. De jaarlijkse kosten voor de gemiddelde hooikoortspatiënt in Nederland wordt momenteel tussen de 1500 tot 4000 euro geschat. Met een steeds verdere toename van het aantal hooikoortspatiënten kan men de verwachting uitspreken dat deze kosten alleen maar verder zullen oplopen.
Progenion Nederland
Ambachstraat 2
7622 AP Borne
Tel: 074 - 851 19 01
E-mail. info@progenion.nl
https://www.progenion.nl
Waar verkrijgbaar?
Chat met de klantenservice
Progenion is online offline
Welkom bij de klantenservice.