Gratis verzending in Nederland
van € 100,-
Klantenservice
Tel 074-8511901
Registreer
Nieuwe klant
Zoeken
O
Bel Progenion
Tel.074 - 8511 901

Garantie bij Progenion

U ontvangt standaard twee jaar garantie op al onze luchtzuiveraars met ionisator.
De garantie bepaling zal volgens onze algemene voorwaarden vermeld worden op de factuur. Onze producten voldoen aan de bestaande overheidsregels en geldende eisen op het gebied van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Gebreken herstelt Progenion gratis: onze reparatietermijn is gemiddeld twee weken. Mochten wij overgaan tot vervanging, dan bieden wij u een geheel nieuwe luchtreiniger c.q. luchtbehandelaar aan; u dient dan binnen 1 maand een nieuwe keus te maken.

Op onze aromaproducten leveren wij 1 jaar garantie.

Geen garantie

Verkeerd reinigen en bedieningsfouten vallen buiten de garantie.
Onze garantie geldt niet als slijtage of storing kennelijk voortvloeit uit gebrek aan onderhoud, of als de slijtage als gebruikelijk kan worden gezien.

Ook in de volgende situaties vervalt onze garantie:
• Als het gebruik niet overeenkomt met het doel van het apparaat;
• Als het gebruik onoordeelkundig is, bijv. niet volgens onze meegeleverde instructies;
• Als er (kwade) opzet of grove slordigheid in het spel is;
• Als derden veranderingen c.q. beschadigingen veroorzaken in of aan het product;
• Als de datum op het afleverbewijs aangepast of niet meer leesbaar is (bijv. door kopiëren);
• Als er sprake is van externe gevaren (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen e.d.);
• Als u niet aan uw verplichtingen voldoet en in gebreke blijft . Zie ook onze algemene voorwaarden

Wist u dat..
...onze ionisators geruisloze werking hebben en ingezet kunnen worden in rookruimtes van restaurants of café.
...onze aromaverdampers een prima en veilige werking hebben in wellness ruimtes.
...onze luchtreinigers met ionisatie zeer geschikt zijn voor mensen met allergische klachten zoals astma.
Progenion Nederland
Ambachstraat 2
7622 AP Borne
Tel: 074 - 851 19 01
E-mail. info@progenion.nl
https://www.progenion.nl
Waar verkrijgbaar?
Chat met de klantenservice
Progenion is online offline
Welkom bij de klantenservice.